تهیه ی کتاب خانه ی الکترونیکی

با سلام و احترام

مدرسین محترم درس بهداشت و ایمنی کار جهت غنی سازی کتابخانه ی الکترونیکی بهداشت و ایمنی کار، مطالب مفید و علمی خود را در قالب ( تالیف کتاب، مقاله ، لوح فشرده، بروشور ، پمفلت و معرفی سایت های مرتبط و معتبر ) را تا تاریخ ۱۸ / ۱۱ / ۹۴ به آدرس زیر ارسال نمایید

behdasht.imeni@yahoo.com