طراحی روزنامه دیواری

همکاران محترم میتوانید شیوه نامه مسابقه طراحی روزنامه دیواری با موضوع بهداشت فردی( از صفحه ۷ تا ۱۷ کتاب بهداشت و ایمنی کار) و قالب های پیشنهادی طراحی روزنامه دیواری را از لینک زیر دریافت نمایید.

شیوه نامه

قالبهای نمونه

تهیه ی کتاب خانه ی الکترونیکی

با سلام و احترام

مدرسین محترم درس بهداشت و ایمنی کار جهت غنی سازی کتابخانه ی الکترونیکی بهداشت و ایمنی کار، مطالب مفید و علمی خود را در قالب ( تالیف کتاب، مقاله ، لوح فشرده، بروشور ، پمفلت و معرفی سایت های مرتبط و معتبر ) را تا تاریخ ۱۸ / ۱۱ / ۹۴ به آدرس زیر ارسال نمایید

behdasht.imeni@yahoo.com