منابع مسابقه کتابخوانی ویژه مدرسین بهداشت و ایمنی

با سلام و احترام

مسابقه کتابخوانی ویژه مدرسین درس بهداشت و ایمنی کار در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷   الی ۹۴/۱۱/۳۰ برگزار میگردد .منابع مسابقه کتابخوانی را

میتوانید از لینک زیر دریافت نمایید.

ایمنی در برابر مواد شیمیایی فصل سوم

ایمنی در برابر آتش سوزی فصل دوم

 

 

 

 

 

 

تشکیل انجمن علمی- پژوهشی بهداشت و ایمنی کار

 

همکاران محترم

دبیرخانه کشوری بهداشت و ایمنی کار ،جهت ارتقای سطح آگاهی و مسئولیت پذیری هنرجویان اقدام به اجرای طرح ” تشکیل انجمن علمی- پژوهشی بهداشت و ایمنی کار در هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش نموده است . پس از تشکیل انجمن علمی طبق شیوه نامه ، فعالیت های انجام شده توسط  انجمن را تا پایان اسفند ماه به گرو ه های آموزشی ارسال نماییید.شیوه نامه را لینک زیر دریافت نمایید.

 

شیوه نامه انجمن علمی بهداشت و ایمنی