نمون برگ بازدید از هنرستان ها

با سلام و احترام

با توجه به ضرورت  بازدید از وضعیت بهداشت و ایمنی کارگا ههای هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش ، یک عدد نمون برگ بازدید از هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش  و راهنمای بازدید  در اختیار بازدیدکنندگان محترم اعم از کارشناسان فنی و حرفه ای و کاردانش وسرگروه‌های آموزشی رشته‌های مختلف فنی وحرفه ای و کاردانش قرار میگیرد . تا پس از  تکمیل  یک نسخه از بازدید های انجام شده  به گروه های آموزشی استان به گروه بهداشت و ایمنی کار ارسال گردد

با تشکر مالکی

۵۱۲۸۸_نمون برگ بازدید

۵۱۲۸۸_راهنما

بررسی اطلاعات آماری و حوادث ناشی از کار در هنرستان ها

با سلام

فرم اطلاعات آماری حوادث ناشی از کار در هنرستان ها به همراه راهنمای تکمیل فرم در اختیار مدیران محترم هنرستان های فنی حرفه ایی و کاردانش قرار می گیرید. در تکمیل فرم ها به موارد زیر توجه شود.

تکمیل فرم صرفاً جهت استخراج اطّلاعات آماری و پیشگیری از وقوع حادثه می باشد

۱- اطلاعات ثبت شده در فرم های آماری محرمانه بوده و مسولیت حفظ ونگه داری اطلاعات تا زمان ارسال به گروهه ای آموزشی به عهده مدیر واحد آموزشی ، اداره اداره آموزش و پرورش استان/ شهرستان و منطقه ی مربوط  می باشد.

۲- به ازای هر فرد آسیب دیده یک فرم مجزا تکمیل گردد . یک نسخه در هنرستان نگهداری شود و یک نسخه به گروه های آموزشی ارسال گردد.

 

۳- زمان تکمیل هرفرم حادثه  بلافاصله پس از وقوع حادثه می باشد . کلیه ی فرم های تکمیل شده در  تاریخ ۹۶/۲/۱۷ به گروه های آموزشی و تکنولوژی ارسال گردد.

۵۱۲۷۷_form-hadese

۵۱۲۷۷_شیوه نامه فرم حادثه