مسابقه تهیه و طراحی بروشور آموزشی ویژه هنرجویان

 

مسابقه  تهیه و طراحی بروشور آموزشی از فصل ۴ کتاب الزامات محیط کار ویژه هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش بر گزار می گردد. در تهیه بروشور  به موارد زیر توجه شود.

  • بروشور در ابعاد ۲۱×۲۹ سانتی متر ( ابعاد کاغذ A4 ) و فاصله مناسب خطوط برای نوشتن مطالب( ۱ )سانتی متر .
  • بروشور در یک برگ سه ستونی بصورت پشت و رو و به صورت تایپی تهیه شود.
  • گروه های طراحی و تهیه بروشور بیشتر از ۲ نفر نباشند.
  • موضوع بروشور آموزشی باید بر اساس فصل ۴ کتاب الزامات محیط کار باشد.
  • ذکر منابع و ماخذ کلیه ی مطالب مندرج در بروشور آموزشی الزامی می باشد.
  • به روز بودن ، مفید و موثر بودن مطالب و استفاده از عکس های گرفته شده توسط شخص هنرجو امتیاز بیشتری خواهد داشت.
  • آثار تا تاریخ ۱۱/۲۰/ ۹۵ارسال گردد.

یک نمونه بروشور جهت آشنایی وراهنمایی

86_26_HSE 006