بایگانی دسته: بررسی حوادث

اطلاعات آماری بررسی حوادث

با سلام و احترام

گروه آموزشی بهداشت و ایمنی کار استان در راستای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد اطلاعات آماری بررسی حوادث ناشی از کار در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش استان را بر اساس فرم های پیوستی مورد بررسی قرار دهد . لذا شایسته است ضمن تکمیل فرم های مذکور اقدام لازم نسبت به ارسال آنها تا تاریخ ۹۵/۲/۱۳ به این اداره کل صورت گیرد .

شیوه نامه فرم حادثه

فرم حادثه