آتش نشانی شغل نیست ، عشق است

از درون گر گرفته ای. دستانت، راز سرشار رودخانه های جاری است. چون دریا موج می زنی و در خویش نمی گنجی.
بلندتر از شعله ها قد کشیده ای.
فراموش کرده ای ثانیه هایت را. بی تابی اتفاق را تاب نمی آوری.
می روی و تمام رودهای جهان، به قامت تو اقتدا می کنند.
می دوی و میان دود و خاکستر گم می شوی.
همه چیز، دور و برت زبانه می کشد. خشم کهنسال شعله های ناگهان، روبه رویت می پیچد. از خود می گذری تا دست های مهربانت، تلخی سوزان حادثه را در هم بریزد.
زلال، چون آب ایستاده ای و حادثه تو را نمی سوزاند.

مسابقه تهیه و طراحی بروشور آموزشی ویژه هنرجویان

 

مسابقه  تهیه و طراحی بروشور آموزشی از فصل ۴ کتاب الزامات محیط کار ویژه هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش بر گزار می گردد. در تهیه بروشور  به موارد زیر توجه شود.

  • بروشور در ابعاد ۲۱×۲۹ سانتی متر ( ابعاد کاغذ A4 ) و فاصله مناسب خطوط برای نوشتن مطالب( ۱ )سانتی متر .
  • بروشور در یک برگ سه ستونی بصورت پشت و رو و به صورت تایپی تهیه شود.
  • گروه های طراحی و تهیه بروشور بیشتر از ۲ نفر نباشند.
  • موضوع بروشور آموزشی باید بر اساس فصل ۴ کتاب الزامات محیط کار باشد.
  • ذکر منابع و ماخذ کلیه ی مطالب مندرج در بروشور آموزشی الزامی می باشد.
  • به روز بودن ، مفید و موثر بودن مطالب و استفاده از عکس های گرفته شده توسط شخص هنرجو امتیاز بیشتری خواهد داشت.
  • آثار تا تاریخ ۱۱/۲۰/ ۹۵ارسال گردد.

یک نمونه بروشور جهت آشنایی وراهنمایی

86_26_HSE 006

شرکت در آزمون آنلاین

سلام

همکاران محترم مدرس درس بهداشت و ایمنی کار و الزامات محیط کار که تمایل شرکت در آزمون آنلاین کشوری الزامات محیط کار  و بهداشت و ایمنی کار را دارند،  لطفا مشخصات خود شامل ( نام و نام خانوادگی و  و کد پرسنلی) جهت ثبت نام در سامانه  به سرگروه بهداشت و ایمنی کار  یا گروه های آموزشی استان ارسال نمایید. در غیر این صورت همکاران قادر به شرکت در آزمون نمی باشند.

منابع : ۱- کتاب بهداشت و ایمنی کار با کد ۵۹۸/۷ ( صفحه ۳۱ تا ۱۱۴ و ۱۲۵ تا ۱۴۵)

منابع : ۲- کتاب الزامات محیط کار با کد ۲۱۰۱۳۶ ( فصل اول از صفحه ۱۱ تا ۴۸)

راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران آموزشی بهداشت و ایمنی کار کاردانش داخل و خارج استان